piątek 15 styczeń 2021
panorama-chojnice-01

Oficjalny serwis Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Aktualności
 1. ˝Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin – Wieszczyce na odcinku Sławęcin – Obrowo do gr. Powiatu.˝
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i sztuki
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego
 6. DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POJAZDÓW REJESTROWANYCH W POWIECIE CHOJNICKIM
 7. Serce czeka na nakrętkiStarosta Chojnicki Marek Szczepański objął patronatem akcję zbiórki nakrętek na rzecz Banku Aparatów Słuchowych.
 8. Badania nauczycieliW punkcie drive-thru WOT zorganizowanym przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach realizowane są testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli.
 9. ˝Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Projektu ˝Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim˝ w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z podziałem na 2 części˝ Część I: dostawa 16 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na rzecz Technikum nr 1 w Chojnicach Część II: dostawa 20 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na rzecz Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach dla Projektu ˝Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim˝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu ChojnickiegoLista zawiera informacje dotyczące punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie powiatu chojnickiego oraz dane jednostek, które świadczą na terenie powiatu chojnickiego poradnictwo w szczególności w zakresach: poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.
 11. ˝WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2647G SŁAWĘCIN – WIESZCZYCE NA ODCINKU SŁAWĘCIN – OBROWO DO GR. POWIATU˝
 12. ˝USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I ULIC POWIATOWYCH˝ z podziałem na części:

  Część nr 1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych

  Część nr 2. Usługa transportowa samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em oraz samochodem o ładowności do 3,5 Mg
 13. CZĘŚĆ NR I - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Brusy oraz Konarzyny masą bitumiczną na gorąco
  na powierzchni 2000,00 m²


  CZĘŚĆ NR II - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na ternie Gminy Chojnice, Miasta Chojnice oraz Gminy Czersk masą bitumiczną na gorąco na powierzchni 3000,00 m²
 14. Bezpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie w 2021 r.
 15. Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej ˝Gryf Pomorski˝) na działce
  nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11 – etap I, II, III i IV.
 16. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu dofinansowania wkładów własnych na 2021 r.
 17. Komunikat

Kultura

ZAPRASZAMY W MASECZKACH NA WERNISAŻ WYSTAWY ŚLADY W SOBOTĘ 27 CZERWCA O GODZINIE 17:00

Więcej…

Historia

Rocznica śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wojciech Sumliński na kartach trylogii o śledztwie w sprawie najbardziej tajemniczego mordu w nieodległej historii Polski (lata 80-te XX w) dokonanego na księdzu Jerzym Popiełuszce udowadnia niezbicie, że

Więcej…

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Sport

Inauguracja Kaszuby Biegają 2020 już w tę sobotę

Już w tę sobotę i niedzielę inauguracja Kaszuby Biegają 2020, IV Marszobieg Wiedzy o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty, a także pierwszy turniej

Więcej…

Samorząd

Styl życia

Czas wolny

Osiedle Kolejarz Prochowa zorganizwało imprezę osiedlową

Dnia 31 sierpnia w godzinach 13:00-18:00 odbyła się Impreza Osiedlowa organizowana przez Zarząd Osiedla Kolejarz Prochowa i Urząd Miejski w Chojnicach. Impreza odbywała się na

Więcej…