sobota 22 wrzesień 2018
panorama-chojnice-czerwiec-04

Oficjalny serwis Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Aktualności
 1. 53 Ogólnopolski Wielobój Uniwersalny
 2. Konsultacje
 3. ˝Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Projektu ˝Szkoła Przyszłości˝
  w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z podziałem na 5 części˝ dla Projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego˝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 4. KEKS III - Trzecia edycja Konferencji Edukacji Kreatywnej SzkółCentrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach zapraszają na trzecią już edycję Konferencji Edukacji Kreatywnej Szkół (KEKS III).
 5. Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach
 6. CZĘŚĆ 1 : Budowa ulicy Klonowej w m. Pawłowo w ciągu drogi powiatowej nr 2637G Pawłowo – Nowa Cerkiew na odcinku dł. ~300 mb. CZĘŚĆ 2 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2611G Wojtal-Czersk w m. Łubna na odcinku 525,45 m wraz z budową chodnika na odcinku długości 416,50 m CZĘŚĆ 3 : Budowa chodnika w miejscowości Przymuszewo

 7. Konkurs dla NGO
 8. ˝Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia˝.
 9. ogłoszenie
 10. ogłoszenie
 11. CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w istniejących granicach pasa drogowego wraz z wykonaniem poboczy jezdni na terenie gminy Chojnice – odc. Nowe Ostrowite – Sławęcin CZĘŚĆ 2 : Remont skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2610G – ul. Św. Nepomucena w miejscowości Kosobudy gmina Brusy CZĘŚĆ 3 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G w miejscowości Chojniczki na odcinku dł. ok. ~300 mb
 12. ˝Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia˝.

  Część III: Dostawa oprogramowania do symulacji dla zawodu technik mechatronik

  Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik pojazdów samochodowych

  Część V: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik elektronik i technik mechatronik

  Część VI: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla zawodów medyczno-społecznych
 13. Część I: Organizacja 3 wyjazdów uczniów T2 Chojnice do Centrum Nauki Kopernik
  w Warszawie w ramach projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ RPO WP na lata 2014-2020.
  Część II: Organizacja 2 wyjazdów uczniów ZS Chojnice do Centrum Nauki Kopernik
  w Warszawie w ramach projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ RPO WP na lata 2014-2020.
  Część III: Organizacja 1 wyjazdu uczniów II LO Chojnice do Centrum Nauki Kopernik
  w Warszawie w ramach projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ RPO WP na lata 2014-2020.
  Część IV: Organizacja 1 wyjazdu uczniów ZSP1 Chojnice do Centrum Nauki Kopernik
  w Warszawie w ramach projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ RPO WP na lata 2014-2020.
  Część V: Organizacja 1 wyjazdu uczniów T3 Chojnice do Centrum Nauki Kopernik
  w Warszawie w ramach projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ RPO WP na lata 2014-2020.
 14. ˝ dla Projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego˝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 15. dla Projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego˝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. ogłoszenie
 17. Część 1:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót branży drogowej dla zadania pn.:
  CZĘŚĆ 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej.
  Część 2:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót branży elektrycznej dla zadania pn.:
  CZĘŚĆ 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia
  na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej – oświetlenie drogowe, teletechnika oraz przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV.
 18. w ramach projektu ˝Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia˝. Część III: Dostawa oprogramowania do symulacji dla zawodu technik mechatronik Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik pojazdów samochodowych Część V: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik elektronik i technik mechatronik Część VI: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla zawodów medyczno-społecznych
 19. CZĘŚĆ 1 : Budowa ulicy Klonowej w m. Pawłowo w ciągu drogi powiatowej nr 2637G Pawłowo – Nowa Cerkiew na odcinku dł. ~300 mb.

  CZĘŚĆ 3 : Budowa chodnika w miejscowości Przymuszewo

Kultura

Historia

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Sport

Samorząd

Styl życia

Czas wolny

Legowisko Chojnice 2017

Dużo tych klocków było i wiele się zbudowało. Bardzo dobra zabawa z klockami lego dla każdego i w każdej grupie wiekowej kto choć trochę miał żyłkę do inżynierii.