wtorek 30 maj 2023
panorama-kwiecien-07
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Burmistrza Chojnic Pana dr inż. Arseniusza Finsterna na 10 pytań Konfederacji:

 

Wobec treści pisma z dnia 18.02.2022 r., zawierającego 10 pytań , wyjaśniam, odpowiadając ściśle literalnie na zadane pytania :

Ad. 1. W dniu 10.10. 2020 r. w Chojnicach nie odbył się żaden Marsz o Wolność. W tym dniu odbył się Protest przeciw Pandemii. Podstawę prawną rozwiązanie tego Protestu, wyrażono w treści decyzji z dnia 12-10-2020 r. sygn.. SO.5310.16.2020 r. doręczonej organizatorowi Protestu. Na marginesie wskazuję, iż od decyzji przysługiwało prawo odwołania do Sądu Okręgowego w Słupsku, z którego to prawa strona nie skorzystała.

Ad. 2. Burmistrz miasta Chojnice nie wyrażał zgody na manifestacje Strajku Kobiet oraz w obronie TVN.

Ad. 3. Podstawa prawa zawiadomienia wynika wprost z treści art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. 2021. 1372).

Ad.4. Złożone zawiadomienie jest jasne w treści i kierowane do Prokuratora Rejonowego, właściwego miejscowo w sprawie. W trybie art. 304 k.p.k. obowiązkiem podmiotów publicznych i ich organów jest zawiadamianie Prokuratury o powzięciu uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. Kwestie związane z treścią zawiadomienia zostaną zatem wyjaśnione przez organy ścigania we właściwej formie procesowej.

Ad. 5 Nie jest możliwe poważenie ekspertyzą prawną kwestii medycznych związanych ze stosowaniem szczepionki p-ko Covid — 19. Kwestie eksperymentu medycznego normują przepisy od art. 21 do art. 29 a ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Polska jest krajem praworządnym, w którym stosowanie eksperymentów medycznych zostało uregulowane przepisami prawa. Tym samym nie opinie prawne, a opinie biegłych naukowców i lekarzy, przeprowadzone zgodnie ze sztuką lekarska i w zgodzie ze standardami naukowymi decydują, czy mamy do czynienia z eksperymentem czy nie. Nie jest mi znany żaden dokument, rangi naukowej, by szczepienia byty eksperymentem. Wynurzenia pseudonaukowców nie stanowią takiego dokumentu.

Ad. 6. Kwestie dotyczące stanowiska p. lek. Med. Eweliny Gierszewskiej zbada Okręgowa Rada Lekarska zgodnie z treścią art. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Ad. 7. Kwestie zawarte w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, rozwiąże Prokurator Rejonowy stosowna decyzja procesową.

Ad. 8. Na konferencji prasowej poinformowałem o skierowaniu zawiadomieni do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz do Prokuratury Rejonowej.

Ad. 9. Co do różnic w treści publikowanych zawiadomień proszę zwrócić się do p. Eweliny Gierszewskiej, skoro widzicie państwo jakąś różnice. Kwestie informowania posła na Sejm RP o sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego są oczywiste i nie będą komentowane.

Ad. 10. Zawarte przeze mnie określenie nie zawiera stwierdzeń, które naruszają dobro społeczności lokalnej jako takiej. Nie ma nic uwłaczającego w stwierdzeniu, że nie wszyscy znają się na medycynie, biologii i genetyce. Są to dziedziny wysoce specjalistyczne, z zakresu których wiedza nie jest dostępna wszystkim. Gdyby było inaczej, nie istniał by zawód lekarza, czy bioinżynieria.

 

                                                                                                            dr inż. Arseniusz Finster

 

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Klubów Konfederacji na powyższą korespondencję oraz publiczne wypowiedzi Pana Burmistrza:

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do korespondencji oraz Pańskich publicznych wypowiedzi, udzielamy odpowiedzi:

1. Na konferencji prasowej w Ratuszu z dnia 14.02.2022 r. nazwał Pan siebie „wolnościowcem” (33:45 https://www.youtube.com/watch?v-Ghup-8DEb0Y). Śmiemy wątpić w tę deklarację, ponieważ: jak można być „wolnościowcem”, skoro nie wie się, że rozwiązuje się „Marsz o Wolność”? Nie znamy treści zgłoszenia wydarzenia (kto inny był organizatorem), jednak nasze lokalne media miały wiedzę, że 10.10.2020 r. odbył się „Marsz o Wolność” - informacja znajdowała się w nagłówkach artykułów. Tego dnia, w ponad 50 miastach Polski, również odbyły się marsze w ramach ogólnopolskiej akcji, o czym każdy świadomy Wolnościowiec powinien wiedzieć.
Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego podstawa prawna rozwiązania zgromadzenia, znajduje się w piśmie z datą dwa dni po wydarzeniu? Jako uczestnik wspomnianego marszu, zaznaczam że Strażnik Miejski nie doręczył decyzji, lecz tylko okazał. Zwracaliśmy uwagę na nieprawidłowość tego działania, niestety, zostaliśmy zignorowani.
Wnioskujemy, w trybie dostępu do informacji publicznej, o przesłanie skanu decyzji o rozwiązaniu „Marszu o Wolność” z dnia 10.10.2020 r. oraz decyzji z dnia 12.10.2022 r. o sygn. SO.5310.16.2020. Proszę go wysłać na niniejszy adres e-mailowy.

2. Ustosunkujemy się do niniejszego punktu, po zapoznaniu się z pismami, o które wnioskujemy w pkt. 1.

3. Brak komentarza.

4. Zatem zwraca Pan uwagę Prokuratury na nieetyczność, jednak nie jest w stanie wskazać   na czym rzekoma nieetyczność ma polegać?

5. Zańska odpowiedź jest wewnętrznie sprzeczna. Stwierdza Pan, że nie można podważyć kwestii medycznych za pomocą ekspertyzy prawnej, ponieważ „Polska jest krajem praworządnym, w którym stosowanie eksperymentów medycznych zostało uregulowane przepisami prawa.”   - zgadzamy się z przytoczonym cytatem. Jednak dalsza argumentacja jest sprzeczna i pozbawiona sensu, a na końcu pozwolił Pan sobie na złośliwą sugestię - niestety.
Skoro „stosowanie eksperymentów medycznych zostało uregulowane przepisami prawa”, to oznacza, że jeśli produkt posiada status eksperymentu, to musi to znaleźć potwierdzenie w prawie. Proszę zapoznać się z ekspertyzami przedstawionymi przez Panią lekarz Ewelinę Gierszewską. Przypominam, że to są opinie przygotowane przez prawników, na które Pani Ewelina się powołuje, natomiast nie jest to jej prywatna opinia, ani jak kto Pan określił: „wynurzenie pseudonaukowca”.

6. Pańską odpowiedź interpretujemy jako brak argumentów.

7. Pańską odpowiedź interpretujemy jako brak argumentów.

8. Zgadza się, jednak zaznaczamy, że nie miał Pan odwagi aby poinformować o tym fakcie natychmiast po wykonaniu czynności. Opublikował Pan pisma (w zmienionej treści) dopiero po tym, gdy zrobiła to Pani lek. Ewelina Gierszewska.

9. Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza (czyli autora) o potwierdzenie, która wersja  zawiadomień jest autentyczna. Ta w której dołącza Pan do wiadomości posła Aleksandra  Mrówczyńskiego, czy inna?

10. Domagamy się przeprosin dla mieszkańców miasta i okolic, za użyte w zawiadomieniu  do Okręgowej Izby Lekarskiej sformułowanie: „żenująco niski poziom wiedzy z zakresu   biologii, genetyki i ogólnej medycyny po stronie części społeczeństwa” oraz w zawiadomieniu do prokuratury: „. .. takie działania bazują na braku wiedzy medycznej społeczeństwa  W odpowiedzi na niniejszy punkt, udzielił Pan tłumaczeń, które faktycznie nie są uwłaczające. Jednak nasze żądanie, dotyczy sformułowań użytych w zawiadomieniach. Prosimy nie żerować na krótkiej pamięci ogółu społeczeństwa oraz nie „zwodzić na manowce”

11. W sprawie debaty publicznej ekspertów nt. epidemii COVID-19, prosimy o podanie listy  potencjalnych sal, które mógłby Pan Burmistrz udostępnić na potrzeby wydarzenia. Nawiązujemy do deklaracji Pana Burmistrza zawartej w pisemnej odpowiedzi z dnia  18.02.2020r. oraz wypowiedzi na konferencji prasowej z dnia 21.02.2022r. (9:15 https://www.youtube.com/watch?v—krxW09UgxWE)

      Prostujemy że Pan Jacek Oberland, nie zarzucał Panu Burmistrzowi, iż kupił doktorat na bazarze. Odnosił się, do absurdalnego stwierdzenia Pana Burmistrza, że rzekomo musiał złożyć zawiadomienie na Panią Ewelinę Gierszewską, ponieważ poinformowała o możliwości wystawienia  fałszywego certyfikatu zaszczepienia przeciw COVID-19. Była to paralela odnosząca się do przedstawionej logiki, że rzekomo, każdą wiedzę nt. nielegalnych procederów, należy zgłaszać   na prokuraturę: przykładowo wiedzę o kupowaniu „doktoratów na bazarze”.

      Prostujemy Pańską wypowiedź z konferencji prasowej z dnia 21.02.2022 r. (7:43  https://www.youtube.com/watch?v—krxW09UgxWE). W treści maila zawarliśmy następującą  deklarację: „Jesteśmy gotowi oddelegować reprezentanta na poniedziałkową konferencję prasową w Ratuszu na godzinę 11:00, aby publicznie odczytać załączone oświadczenie, wysłuchać odpowiedzi oraz przedyskutować zawartą propozycję.” Nie chcieliśmy się „wprosić”, ani zakłócać konferencji w Ratuszu, jedynie zadeklarowaliśmy gotowość do przyjścia — oczekując Pańskiej odpowiedzi. Skoro jest ona negatywna, to nie było potrzeby aby przyspieszać o godzinę terminu konferencji. 

 

Kluby Konfederacji z Chojnic,
Człuchowa oraz Bytowa

Jacek Oberland

 

Z kraju i ze świata

Informacje sportowe

Źródła nie znaleziono

Kultura

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach zaprasza w najbliższy piątek 3 lutego 2023 roku o godz. 17.00 na spotkanie poetyckie w ramach cyklu Poezja w bibliotece. Gościem będzie chojniczanin Radosław Ginter, który przybliży swoją dotychczasową twórczość i opowie o swojej pasji, jaką jest poezja. Zapraszamy serdecznie! Czytelnia Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wysoka 3 89-600 Chojnice

Historia

77 rocznica męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej

W dniu 15.02.2022 Delegacja Klubów Konfederacji uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej. Uroczystości rozpoczęły się od

Więcej…

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Wesołych Świąt życzy MBP w Chojnicach

Sport

Relacja i zdjęcia z turnieju tenisa stołowego

W minioną niedzielę w sali gimnastycznej chojnickiej Szkoły Podstawowej nr 8 odbył się XXI Turniej Tenisa Stołowego o

Więcej…

Samorząd

2 Rodziny z Chojnic włączonych do Szlachetnej PACZKI wciąż czeka na Darczyńcę!

W tym trudnym roku – obciążonym gospodarczymi i społecznymi problemami, nie możemy zostawić potrzebujących samych sobie. Wolontariusze Szlachetnej Paczki z Chojnic dotarli do wielu osób, dla których głód, osamotnienie, chłód, strach o jutro są chlebem powszednim. 10 Rodzin otrzyma pomoc, ale jeszcze 2 wciąż na nią czeka.😞 Ich historie umieszczone są na

Więcej…

Styl życia

Czas wolny

Rodzinny grill Tradycji w diecezji Pelplińskiej

W poniedziałek 1 maja na godzinę 16:00 zapraszamy na tradycyjne nieszpory ze święta świętych apostołów Filipa i Jakuba. Po nich zapraszamy na

Więcej…